xN2014logono122netVilja meiri upplýsingar um hagkvæmni nýja skipuritsins 22.09.2010

Bæjarfulltrúar Neslista og Samfylkingar eru ósáttir við afgreiðslu meirihlutans á nýju skipuriti bæjarins og fullyrðingum um hagkvæmni þess og fjárhagslegan ávinning án þess að vísað sé í gögn og upplýsingar því til staðfestingar.

Bæjarfulltrúarnir lögðu því fram beiðni um upplýsingar á fundi bæjarstjórnar 22. september sl. Bæjarstjóri lofaði svörum á næsta bæjarstjórnarfundi.

1.      Við afgreiðslu bæjarstjórnar hinn 8. september síðastliðinn á tillögu að nýju skipuriti yfirstjórnar Seltjarnarneskaupstaðar lágu ekki fyrir upplýsingar um fjárhagsleg áhrif (ávinning eða aukinn kostnað) hins nýja skipulags. Af þeirri ástæðu töldum við okkur ekki fært að samþykkja fyrirliggjandi tillögu og bókuðum um það á fundinum. Umfjöllun um samþykkt meirihluta Sjálfstæðisflokks á heimasíðu Seltjarnarness, sem væntanlega er byggð á upplýsingum frá bæjarstjóra eða meirihlutanum, bendir hins vegar til þess að fyrir liggi mat eða útreikningar sem sýni fram á fjárhagslegan ávinning af hinu nýja skipuriti. Á heimasíðunni segir m.a. (ath. að feitletranir eru okkar):

,,Meirihlutinn, sem sjálfstæðismenn skipa, telur rétt að við þær breyttu og erfiðu efnahagsaðstæður sem sveitarfélög á Íslandi búa nú við sé nauðsynlegt að leita allra leiða til þess að draga úr kostnaði við rekstur bæjarfélagsins.Undanfarna mánuði hefur verið unnið markvisst að því að draga úr kostnaði á ýmsum rekstrarsviðum til að mæta minnkandi tekjum, en standa þess í stað vörð um grunnrekstur eins og t.d. skóla-, umhverfis- og öldrunarmál. Fimm stöður framkvæmdastjóra mismundi sviða bæjarins verða lagðar niður í sparnaðar- og hagræðingarskyni. Samþykkt er að starfsemi sveitarfélagsins verði skipt í a.m.k. sex verkefnasvið í nýju stjórnskipulagi fyrir sveitarfélagið sem fyrsta áfanga í að taka upp flatt stjórnskipulag og verða þær stöður auglýstar.”

Úr þessu lesum við það grundvallaratriði sem ekki lá fyrir við afgreiðslu hins nýja skipurits að fyrir liggi að hið nýja skipurit leiði til fjárhagslegs sparnaðar og dragi úr kostnaði við yfirstjórn bæjarins þrátt fyrir að rekstrarsviðum sé fjölgað úr fimm í sex.

a. Við spyrjum því: Liggur fyrir mat á fjárhagslegum sparnaði af hinu nýja skipuriti?
b. Sé svo óskum við eftir skriflegri greinargerð um fjárhagsleg áhrif hins nýja skipurits.

2.      Í nýju skipuriti er gert ráð fyrir að fjölga rekstrarsviðum og að hvert rekstrarsvið hafi stjórnanda.  Skv. mynd á bls. 6 í skýrslu Capacent eru hinir nýju sjórnendur með mismunandi starfsheiti – það er stjóri, tæknifræðingur og fulltrúi. 

a.       Er búið að raða þessum störfum í launakerfi?
b.      Er gert ráð fyrir því að þessir aðilar hafi lægri laun en fyrri stjórnendur og/eða mismunandi laun eftir starfsheitum og ábyrgðarsviði?
c.       Hvar verða verkefnisstjórar í skipuriti?  Lúta þeir beint undir bæjarstjóra eða þá hina nýju stjórnendur?

3.      Í hinu nýja skipuriti er gert ráð fyrir að verkefnum í skipulagsmálum verði útvistað til annarra. Á heimasíðu Seltjarnarness er sagt að þetta sé byggt á þeirri staðreynd að ljóst sé að ,,verkefni á sviði skipulagsmála verða afar takmörkuð á næstu misserum og árum.”

Við spyrjum því:

a.       Hver er sú stefnumörkun sem þetta byggist á?
b.      Við óskum eftir greinargerð um hagkvæmni þess að útvista verkefni sem virðist  óverulegt  í stað þess að halda þeim innan bæjarins.

Seltjarnarnesi 16. september,

Árni Einarsson, bæjarfulltrúi Neslista

Margrét Lind Ólafsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingar

Til baka...